FAQ

Často kladené otázky

1. Čo sú Red Bull Mind Gamers?

2. Čo sú Majstrovstvá sveta v Red Bull Escape Room?

3. Aké je spojenie medzi Majstrovstvami sveta Red Bull Escape Room a Red Bull Mind Gamers?

4. Kto organizuje Majstrovstvá sveta Red Bull Escape Room?

5. Kto navrhol Escape Room?

6. Čo je na tejto Escape Room také unikátne?

7. Aký je príbeh za Escape Room úlohami?

8. Koľkokrát sa uskutočnili majstrovstvá sveta Red Bull Escape Room?

9. Ako to vlastne funguje?

10. Aký je plán s národnými zápasmi počas Majstrovstiev sveta Red Bull Escape Room?

11. Ako a kde sa môžem zapojiť do Majstrovstiev sveta Red Bull Escape Room?

12. Ako môžem zostaviť tím?

13. Kto sa môže zúčastniť?

14. Koľko krajín sa zúčastňuje Majstrovstiev sveta?

15. Môžem sa zúčastniť kvalifikácie aj napriek tomu, že nežijem v žiadnej z daných krajín?

16. Môžem navštíviť viaceré eventy?

17. Kde sa nakoniec uskutočnia Majstrovstvá sveta Red Bull Escape Room?

18. Koľko tímov sa zúčastní?

19. Aká je cena pre majstrov sveta?

20. Kto vyhral prvé majstrovstvá sveta Red Bull Escape Room?

21. Ste otvorení spolupráci s inými partiami ľudí či asociáciami?

22. Aké sú ďalšie plány s Majstrovstvami sveta?

23. Ako môžem dostať nové info o Red Bull Escape Room?

25. Čo je VIP slot?

26. Môžem sa kvalifikovať aj keď nemám rezervovaný slot online?