Nəticələr

Dünyanın ən güclülərinə nəzər yetir. Onlarda üstün ola bilərsən?

Leaderboard Lithuania
Sıralama Komanda Nəticə
1
TU Wien racing
4 dəq 16 san 693 msan
2
MYHIVE
4 dəq 38 san 538 msan
3
Team Eventery
7 dəq 59 san 269 msan
4
stickstoff
8 dəq 18 san 109 msan
5
2person futures
8 dəq 33 san 149 msan
6
thinkers
9 dəq 2 san 70 msan
7
Runner Ups
9 dəq 5 san 999 msan
8
ILA
9 dəq 9 san 17 msan
9
crowbar
9 dəq 31 san 234 msan
10
Mordor
10 dəq