Nəticələr

Dünyanın ən güclülərinə nəzər yetir. Onlarda üstün ola bilərsən?

Leaderboard United Kingdom
Sıralama Komanda Nəticə
1
Squared
7 dəq 44 san 908 msan
2
Birthday Paradox
10 dəq 53 san 932 msan
3
Close Harmony Quartet
12 dəq 2 san 915 msan
4
chronyko
12 dəq 15 san
5
Iffley Sands
13 dəq 54 san 366 msan
6
JuManJiS
15 dəq 14 san 427 msan
7
Internal Screaming
15 dəq 15 san 327 msan
8
The board gamers
16 dəq 2 san 657 msan
9
Clueless
16 dəq 40 san 411 msan
10
Team Cheeky Four
17 dəq 36 san