Nəticələr

Dünyanın ən güclülərinə nəzər yetir. Onlarda üstün ola bilərsən?

Leaderboard Austria
Sıralama Komanda Nəticə
1
EngEneers 2.0!
12 dəq 1 san 892 msan
2
Stay Woke
16 dəq 22 san 997 msan
3
Baumkuchen
17 dəq 6 san 492 msan
4
de Guadstn
17 dəq 8 san 969 msan
5
Kruse
17 dəq 23 san 925 msan
6
Team Wurst
17 dəq 40 san 94 msan
7
JMMR
17 dəq 50 san 436 msan
8
Spicegirls
17 dəq 51 san 795 msan
9
Knights of Rivia
18 dəq 17 san 658 msan
10
die Gruppe
19 dəq 47 san 140 msan