Nəticələr

Dünyanın ən güclülərinə nəzər yetir. Onlarda üstün ola bilərsən?

Global Leaderboard
Sıralama Player Nəticə
1
10 san 769,7 msan
2
Herd of Racing Turtles
13 san 621,3 msan
3
Suck my baguette! ) )/////////////D
16 san 110,8 msan
4
Team Orange
23 san 103,6 msan
5
Suck my baguette! ) )/////////////D
23 san 704,1 msan
6
IJYI
24 san 303,5 msan
7
Suck my baguette! ) )/////////////D
24 san 820,7 msan
8
Team Orange
26 san 711,7 msan
9
Audren Team
29 san 257,5 msan
10
Team Orange
30 san 816,7 msan